Ny elev 2019

1g-elev på OG fra 2019

Disse sider er til dig, der skal starte på en ungdomsuddannelse i august 2019!

Hvorfor det almene gymnasium / STX?
Det almene gymnasium gør dig fagligt stærk, og du udvikler din selvstændighed og kreativitet indenfor både de kunstneriske fag, sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Med en studentereksamen er du derfor godt rustet til at vælge din fremtid efter gymnasiet!

Hvorfor Odder Gymnasium?
Odder Gymnasium - i daglig tale OG - er et rigtigt dejligt sted at gå i gymnasiet. Skolen har en størrelse, så du både oplever forskellige typer mennesker med andre ideer og interesser end dig selv - og samtidig kender de fleste elever hinanden og har overskud og overblik til at komme hinanden ved. Fagligt har vi en klar plan for forløbet fra 1. til 3.g, og ud over undervisningen er der mange andre aktiviteter, som du kan blive en del af. Vi holdt orienteringsaften for kommende elever mandag d. 14. januar 2019, og du er også velkommen til at kontakte vores studievejledere på tlf. 86 54 45 00.

Hvordan gør vi?
Vi arbejder selvfølgelig inden for de forskellige fag - men også på tværs af fagene, så du lærer at se dem i en sammenhæng. Det betyder, at du får en uddannelse, som er både almendannende og studieforberedende. Derfor får du et godt grundlag for dine valg efter ungdomsuddannelsen, uanset om du vælger at læse videre (som de fleste af vores studenter) eller vælger at gå en anden vej.

Hvad betyder gymnasiereformen fra 2017?
Gymnasiereformen har til formål at forenkle gymnasiets struktur samtidig med at det fortsat skal være en stærk ungdomsuddannelse, hvor eleverne udvikler sig både fagligt og personligt. De allerfleste elementer - fx studieretningssammensætningen, tydelige kompetencer inden for innovation, digital dannelse og tværfaglighed samt fagligt ambitiøs og målrettet undervisning for den enkelte - ligger i rigtig god tråd med OGs hidtidige profil. 

Hvad med de hårde og bløde facts?
I menupunkterne til venstre kan du læse nærmere om alle de hårde facts såsom studieretningsudbud, fag og optagelse. Hvis du gerne vil lære skolen lidt nærmere at kende, kan du fx. surfe rundt her på hjemmesiden. Både galleriet og øvrige sider giver dig en fornemmelse af, hvordan livet her på skolen er.