Valg af studieretning

Valg af studieretning

I slutningen af grundforløbet skal eleverne vælge, hvilken studieretning de ønsker at følge. For at gøre dette på kvalificeret grundlag ligger der forinden en række aktiviteter, som skal gøre den enkelte elev klogere på sine interesser og valgmuligheder. 

  • I uge 34-35 er en studievejleder og en pædagogisk leder ude hos alle grundforløbshold for at fortælle om den kommende proces og de forskellige muligheder og rammer.

  • I uge 36-37 og uge 38-39 deltager alle elever i introduktionsforløb med såkaldte studieretningspakker bestående af udvalgte studieretningsfag - den enkelte elev vælger selv 2 "pakker".

  • I uge 40 ligger en informationsaften for alle 1g-elever og deres forældre. Her vil STVØ også deltage: Studievalg Østjylland, som fortæller om videregående uddannelser, adgangskrav mm.

  • I uge 40-41 ligger en matematikscreening og afsluttende, interne prøver i AP (almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb)

  • Derefter, i uge 41, har eleverne individuel evalueringssamtale med en studievejleder.

  • Tirsdag i uge 43 vælger eleven sin foretrukne studieretning og et alternativ (dvs. 1. og 2. prioritering).

  • Ud fra disse valg dannes studieretningsklasser – dem undervises man i fra uge 46.


Rektor fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning og derfor beder vi også om en 2. prioritering.