ansøgningen

Ansøgningen

Når man ønsker optagelse på gymnasiet, sker dette gennem www.optagelse.dk som er åben for ansøgninger fra januar 2018. Man skal i sin ansøgning angive følgende:

- ønsket gymnasium

- valg af kunstnerisk fag

- valg af 2. fremmedsprog

På optagelse.dk kan du også se, hvilke studieretninger vi udbyder - men du vælger først sidst i grundforløbet, hvilken retning du vil følge.

Vejledninger til optagelse.dk

optagelse.dk kan du finde forskellige vejledninger i, hvordan du ansøger om optagelse i gymnasiet. Der ligger bl.a.

Ansøgning til ungdomsuddannelse - se og hør hvordan

Vejledning til ansøgning for elever i 9. og 10. klasse (PDF-fil)

Forældre til elever i 9. og 10. klasse (PDF-fil)

Kunstnerisk fag

Du skal angive, om du ønsker billedkunst, mediefag eller musik som dit kunstneriske fag (på C-niveau) i 1.g. På de kunstneriske studieretninger er der bindinger på, hvilket kunstnerisk fag du skal have, så det er en god ide at læse informationen om den/de studieretning, som du overvejer at vælge.

I de kunstneriske fag arbejder du både praktisk og teoretisk  - med billedkunst og arkitektur, levende billeder eller musik.

2. fremmedsprog

2. fremmedsprog skal vælges mellem dit fortsættersprog fra grundskolen (tysk eller fransk) eller et begyndersprog (på OG: spansk). På visse sproglige studieretninger er der bindinger på, hvilket fremmedsprog du kan vælge, så det er en god ide at læse informationen om den/de studieretning, som du overvejer at vælge.

Hvis du vælger at følge spansk begyndersprog som 2. fremmedsprog, er faget på A-niveau. Et fag på A-niveau har du i alle tre år, og du har samtidig brugt en af valgblokkene i 3.g til sproget (medmindre faget er et af dine studieretningsfag). Fortsættersprogene fransk og tysk har du som udgangspunkt kun i 1.g-2.g, på B-niveau.