Virtuel undervisning

Asynkron undervisning

Asynkron undervisning betyder, at timen kan afvikles på andre tidspunkter end indenfor de skemamæssige rammer i Lectio. Asynkron virtuel undervisning er velegnet til undervisning, hvor eleverne arbejder selvstændigt individuelt eller i mindre grupper. Det er desuden velegnet til at få eleverne væk fra skrivebordet og undgå lange dage foran skærmen.

Erfaringsmæssigt er følgende vigtigt at være opmærksom på ved afvikling af asynkron undervisning:

  • Giv en grundig introduktion til opgavens rammer og indhold. Dette kan f.eks. gøres via en videointroduktion (se her for teknisk hjælp).
  • Gør klart for eleverne, hvordan og hvornår der føres fravær
  • Tag kontakt til de elever, som ikke deltager aktivt
  • Ved flere asynkrone lektioner i træk: Tilbyd en "træffetid" i Google Meet, eller svar på spørgsmål via et Google Doc.
  • Gør på forhånd klart for eleverne, hvad forventningerne til produktet af deres arbejde er, og hvilken feedback de kan forvente.