Holdteam i GF

Intro til grundforløb

Intro til grundforløb + teamopgaver

0. dagen

Planlægningsdag for alle lærere (se program i Lectio)

 

AP

I undervisningen bruges Sprogenes Verden som i-bog samt supplerende materiale, der findes på Teams under "AP". Eleverne tilgår materialet via lectio.

 

NV

NVs Google Site  - se HER (kan også ses af elever) 


GRUNDFORLØBET PÅ OG

1. skoledag:

På første skoledag skal studieretningslederne indsamle en række oplysninger, m.m. Se de konkrete opgaver på "huskelisten" til første skoledag, der udleveres til SR-lederne 1. skoledag. På muren udenfor kontoret står der en kasse til hver hold, med relevante papirer som skal med ud til allerførste lektion.

Husk at I skal få eleverne på skolens trådløse netværk og på Lectio. I kassen er der en konvolut med koder.

Tutorerne byder eleverne velkommen ved indgangen, og senere på dagen laver tutorerne laver et løb med poster med bl.a. samarbejdsopgaver.

Se tutorernes plan for 1. skoledag samt liste med årets tutorer på Nyt fra Adm.

 

Makkerordning/netværksgrupper:

Teamet etablerer makkerordning og netværksgrupper. Vi har gode erfaringer med dette både fagligt og socialt. Der laves faste pladser i klassen, hvor man sidder ved siden af sin makker. Dette håndhæves så vidt muligt. Der kan dog være faglige hensyn eller lokaleforhold, der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt med de faste siddepladser, det er op til den enkelte lærers vurdering. 

Se skabelon til bordplan HER

Karakterer:

Der gives ikke karakterer for almindelige afleveringer i grundforløbet. Eleverne får karakter til deres AP og NV eksamen. 

 

Screeninger: 

Eleverne screenes i læsning og stavning i begyndelsen af grundforløbet. Hvis man som lærer skal være vagt ved en læse-/stavescreening, modtager man en mail med instrukser.

 

Fra elev til studerende:

Klassens team står får afholdensen af 3. lektion i forløbet "fra elev til studerende"

Kun én fra teamet behøves at være til stede på aktiviteten. Se mere her. 

 

Introdøgnet:

Én GF-leder fra hvert hold deltager til og med spisning om aftenen. Lærere fra udvalget vedr. sociale aktiviteter overnatter på skolen. 

Program og informationer til eleverne kan ses på Teams, når programmet er klar.

Studieretningvalg
Studieretningvalg

Studieretningsvalg

Studieretningspakker: 

Ledelsen orienterer om studieretningspakker. Dato for valg af studieretningspakker kan ses i Lectio. Her kan man desuden også se hvornår eleverne få benævnte intro.

Alle elever skal vælge to pakker. 

Eleverne kan henvises til finde information om studievalg på portalen "Fra elev til studerende". 

 

Forældremøde om studieretningsvalg


Ud over deltagelse i studieretningspakkerne, afholdes også et forældremøde, hvor der er fokus på oplysning om SR-valg og karrierekompetencer. 

 

Spotkurser

På baggrund af AP, NV og screeningen i matematik vil enkelte elever tilbydes spotkurser i relevante fag. Dette gøres for at give eleverne bedst mulige betingelser for at komme godt i gang på den ønskede studieretning.