Studievejleder

Funktion

Funktion

Alle klasser er knyttet til én studievejleder, som introducerer klassen til, hvad studievejledernes opgaver er.

se evt studievejlednings Google site

Eleverne
Eleverne

Eleverne

Eleverne møder deres vejleder ved evalueringssamtaler i grundforløbet mhp afklaring af studieretningsvalget. Her tages udgangspunkt i elevens erfaringer fra afprøvning af 2 studieretningspakker, AP, NV-prøve samt matematikscreening. Desuden elevens interesse, og fremtidige tanker om karrierevalg.

Derudover kan eleverne møde deres vejleder i følgende sammenhænge:

  • til forældreaften 1g (orientering om studieretningsvalg og forventninger på stx og på OG)                     
  • til individuel samtale om studieretningsvalg eller valg af valgfag                                                          
  • til individuelle fastholdelsessamtaler                                                                                                  
  • til trivselssamtaler på foranledning af eleverne selv eller ved lærerhenvendelse (også ikke frafaldstruede elever)

 

Derudover har vejlederne følgende opgaver:

  • følger op på fraværssamtaler og trivselssamtaler på FC -vejlederkonferencen som alle klassens lærere orienterer sig i                                                                                                                                 
  • tilbyder gruppevis eksamenstræningskursus                                                                                       
  • visiterer til psykolog, misbrugskonsulent eller anden støtte 

 

 

 

 

Klasseteam
Klasseteam

Klasseteam

Forud for klasseteammøder informerer studievejlederne kontaktpersonen i de enkelte studieretnings- og grundforløbsklasser om enkeltelever, der har betydning for studieretningsledernes og klasseteamenes arbejde. Desuden orienteres klassens lærere løbende på klassens FC – konference. Skolens ledelse informeres løbende om relevante forhold vedrørende elever.

Dialogmøde:

Studievejlederne deltager i dialogmøder om klasserne sammen med kontaktpersoner, læsevejleder og ledelsen.

Andre funktioner