Pædagogisk Råd (PR)

Funktion

Funktion

Pædagogisk Råd (PR) og Elevrådet er rådgivende organer for ledelsen.

I PR og Elevrådet diskuteres især overordnede problemstillinger vedrørende undervisning og tilrettelæggelsen heraf, ligesom skolens værdigrundlag og målsætning samt prioritering af nøgleområder drøftes her. Herudover kan PR tage forskellige emner op efter behov.

PR afholder 4 årlige møder.
PR vælger et formandskab, og der er jævnlig kontakt mellem ledelsen og disse. Rektor udarbejder i samarbejde med PR-formanden dagsorden for PR møderne.

Læs mere
Læs mere

Læs mere på vores PR site