Pædagogisk didaktisk platform (PDP)

Funktion

Funktion

Pædagogisk didaktisk platform (PDP) er en fælles videndelingsplatform for lærerne, hvor der er fokus på udvikling af undervisningen, pædagogisk og didaktisk på tværs af fagene og i fagene. Der tages udgangspunkt i skolens mål og handleplaner.

Der afholdes 2-3 PDP- møder pr skoleår, som tilrettelægges af ledelsen i samarbejde med lærerne.
Der vil typisk være oplæg, interne eller eksterne, som giver inspiration til drøftelse i faglige og tværfaglige fora. Efterfølgende tages temaer fra PDP op i faggruppesamtaler og MUS-samtaler.

Læs mere
Læs mere

Læs mere på vores PDP Site