OG's Profil

Målsætning og værdigrundlag

Målsætning og værdigrundlag

Læs mere om OGs målsætning og handleplaner her

 • STX -det Almene Gymnasium.
 • Dannelse og livsduelighed - en helhed.
 • Evner og udfordringer.
 • Klar - parat - studieretning.
 • Helhedssyn og udsyn - kreativitet og innovation.
 • Demokrati.
 • Trivsel.
Fagindhold Fagindhold

Handleplaner

Videreudvikling af skoleprojekter i 2016/2017

 • Pædagogisk Didaktisk Platform (PDP)
 • "Karakterfri" klasser med makker-sparring 3y og 2a
 • Ny hjemmeside med profil og videndeling
 • Pædagogisk ledelse af faggrupper i en fælles feedback - feedforward kultur

Nye initiativer i skolåret 2016/2017 

 • Læringsvejleder: afprøvning og videreudvikling i 1a og 1n (An, DB, LH, Ah, Ja, HT)
 • Fællessamlingsudvalg (JB, Lu, SC)
 • Udvikling af hidtil usete undervisningsformer og gentænkning af kendte - kvalitets- og ressourcebevidst undervisning (AV, An, Am, JB, CL, RP, SJ) + alle fag
 • Gymnasiereform - ad hoc udvalg


Læs mere om handlingsplanerne her.

Indsatsområder
Indsatsområder

Indsatsområder

Indsatsområder 2014 - 2015

Moderne dannelse og studiekompetence i undervisningen:

 • Praktisk nedslag ift målsætningens fire dannelseskategorier: 
     ᵒ faglig - vidensdannels.
    karakterdannelse - identitetsdannelse - personlig dannelse
     ᵒ social dannelse - interpersonel dannels
     ᵒ borger og verdensborger - helhedsdannelse. 
 • Eksempler på undervisning, der indeholder elementer fra det nye dannelsesbegreb
 • Større, bredere og reflekteret brug af IT i undervisningen og i skriftlighed - digital dannelse.

På skoleplan

Hvordan understøtter vi på skoleplanet de tiltag, der skal foregå i undervisningen, herunder:

 • Gentænkning af fællesarrangementer og morgensamling.
 • Omfang og fordeling af aktiviteter ud over undervisningen.

Øget fokus på motivation og lærelyst

 • Mere fokus på læring frem for karakterer. 
 • Nye elevtyper og didaktik. 
 • Fokus på fravær og frafald.
 • AT-tilgang i fagene, anvendelse af viden i praksis.
 • Opstilling af tydelige læringsmål i dagligdagen.
 • Skriftlig / mundtlig feedback på præstationer og skriftlige opgaver.
 • Mere formativ evaluering.


Tilrettelæggelse af undervisningen – next practice

 • Undervisningsdifferentiering.
 • Flerlærerordninger.
 • Udvikling af gruppearbejde. Klare mål og forventninger + opsamling.
 • Videre rammer for procesorienteret undervisning.
 • Sammentænkning af det fysiske, det sociale og det pædagogiske rum.
 • Organiseret videndeling.
 • Større fleksibilitet i undervisningslokaler, nye undervisningsrum, indretning af fløjene.

 

 

Andre funktioner