Ledelse

Funktion

Funktion

I forhold til samarbejdet med lærerne har skolens ledelse ansvaret for at udarbejde de overordnede rammer for skolens arbejde samt koordinering heraf.

Ledelsen:

 • udarbejder en oversigt over skoleårets forløb for elever og lærere: Arbejdsplanen/ Lectio samt ferieplan for elever                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • udarbejder lærernes opgaveporteføljer                                                                                              
 • udarbejder oversigt over fordelingen af fag og timer på den pågældende studieretning i grundforløbet og i studieretningsforløbet (Timepapir)                                                                                                  
 • uddelegerer ledelseskompetence til lærerteam med hensyn til opgaveansvar                                        
 • beskriver i samarbejde med lærerne skolens koncept for:
  • almen studieforberedelse/AT
  • almen sprogforståelse/AP
  • naturvidenskabeligt grundforløb/NV                                                                                         

 • beskriver og processtyrer skoleudviklingsprojekter                                                                                   
 • beskriver skolens kompetenceniveauer (:Fra elev til studerende, kompetenceplan, se hjemmeside)          
 • stiller elektroniske værktøjer til rådighed, fx FC, Google - værktøjer, Lectio, Smartboards, PC.  Definerer hvilke platforme, der bruges til hvad                                                                                   
 • udarbejder rammer for skolens evaluering.                                                                                        
 • Formulerer skolens målsætning, værdigrundlag, studie- og ordensregler (se OG hjemmeside                 
 • Udarbejder kvalitetssystem til løbende evaluering                                                                               
 • Afholder ETU                                                                                                                                    
 • Afholder MTU                                                                                                                                   
 • Afholder MUS samtaler                                                                                                                     
 • Afholder FS samtaler                                                                                                                        
 • Afholder fælles møde for faggruppeledere                                                                                          
 • Afholder dialogmøder med studieretningernes kontaktpersoner
Skoleaktiviteter
Skoleaktiviteter

Skoleaktiviteter

Ledelsen koordinerer følgende tværgående aktiviteter:

Grundforløb– efterår

 • introduktion og intro-tur 1g                                                                                                              
 • science- og sprogdag 

 

Studierejser 2g, 3g

 • JP koordinerer studierejser efter aftale med studieretningslederne.

 

Aktiviteter på tværs

 • studieretningsdag-på-langs; herunder musikhyttetur for alle tre årgange                                                 
 • fællestimer for alle (ca 2 pr år) og fællestimer for udvalgte hold/klasser                                                
 • forestilling hvert 3. år                                                                                                                       
 • aktiviteter/in-ekskursioner i valgfagene                                                                                             
 • talentarbejde                                                                                                                                   
 • fællessamlinger for alle elever og lærere                                                                                            
 • elevrådsaktiviteter