Læsevejleder

Eleverne

Eleverne

Læsevejlederen foranstalter screening i dansk/læsning af alle nye 1g´ere og tager kontakt til de elever, der kan have brug for ekstra støtte. Alt efter behov tilbydes disse elever forløb i læsning, skrivning og/eller stavning – på mindre hold eller individuelt.

 

Klasseteam
Klasseteam

Klasseteam

Forud for klasseteammøder informerer læsevejleder kontaktpersonen i de enkelte studieretningsklasser om enkeltelever, der har betydning for studieretningsledernes og klasseteamenes arbejde. Desuden orienteres klassens lærere løbende på klassens FC – konference. Skolens ledelse informeres løbende om relevante forhold vedrørende elever.

 

Dialogmøde:

Læsevejleder deltager i dialogmøder om klasserne sammen med kontaktpersoner, studievejledere og ledelsen.