Faggrupper

Funktion

Funktion

Faggrupperne spiller en væsentlig rolle for styrkelsen af fagenes samarbejde i studieretningerne og er i centrum for pædagogisk, faglig og didaktisk udvikling i forhold til bl.a nye elevtyper, nye undervisningsrum og anvendelse af IKT. I forhold til skolens målsætning bidrager faggruppen med en faglig oversættelse af skolens samlede dannelsesbegreb – se skolens hjemmeside (om OG)

Nedenstående er en sammenfatning af de centrale fokusområder: 

 • Fortsat udarbejdelse og anvendelse af fælles Google Site som platform for videndeling og formativ evaluering ud fra faglige delmål.                                                                                                       
 • Hvornår og hvordan arbejdes med reformens ”4 søjler”: karriereperspektivet -innovation og kreativitet - det globale perspektiv - digitale kompetencer                                                                                  
 • Refleksion og fremadrettet praksis på grundlag af KPI (fagets løfteevne) og undervisningsevalueringer   
 • Evt. kanonforløb, flerfagligt samarbejde, fx hvis faget indgår i AT, AP, NV eller andre flerfaglige samarbejder.                                                                                                                                   
 • Tilrettelæggelse af grundforløb og relevante delmål på de forskellige niveauer, A, B, C- niveau               
 • Studieretnings- og fakultetsidentitet. Faget i samarbejde med andre fag i de forskellige studieretninger, herunder toning, særlige udfordringer, fx tilknytning til Universiteter, ekskursioner mm.                        
 • Videndeling om kurser, materialer til fx AP, NV, AT, brobygning                                                           
 • IT i undervisningen og digital dannelse i faget                                                                                    
 • Udvikling og afprøvning af (nye) undervisningsrum: auditorium, klasseværelse, studieceller, virtuelt - nye rum?                                                                                                                                        
 • Fagets metoder i forhold til de AT-emner faget indgår i (både A og B/innovations-opgave)                     
 • Aftaler om fælles forberedelse, materialer og bogindkøb                                                                      
 • Behov for faglig kompetenceudvikling                                                                                                
 • Fremlæggelse af faggruppens arbejde og resultater ved faggruppesamtaler (FS)
Faggruppesamtale (FS)
Faggruppesamtale (FS)

Faggruppesamtale (FS)

Hver andet år deltager alle fag i en fagruppesamtale, der søger at kvalificere og orientere de enkelte fag i forhold til skolens målsætning - se HER for mere om samtalen.

Faggruppeleder
Faggruppeleder

Faggruppeleder

Sørger for dagsorden med ovennævnte fokus til faggruppemøder og faggruppesamtaler med ledelsen. Faste faggruppemøder 2-3 gange pr semester lægges i Lectio af administrationen.

Der kan evt aftales løbende frokostmødet i faggrupperne efter behov. Alle faggruppelederne mødes med ledelsen efter hver runde med faggruppesamtaler.