Inspiration - faglig læsning

Faglig læsning

 

Faglig læsning

Det at læse opfattes ofte som noget næsten instinktivt og udefinerbart, men med en mere målrettet indsats kan man få meget mere ud af sin læsning.

På OG sætter vi således ekstra fokus på læsning, så vores elever får det størst mulige udbytte af den daglige læsning i fagene. Vi arbejder altså eksplicit med det at læse faglige tekster. Det indebærer bl.a. træning i før-, under- og efterlæsningsaktiviteter – alt sammen med det formål at styrke udbyttet af ens læring.

Læsestrategier

Læsestrategier

Ufærdigt arbejdsark med læsestrategier kan ses her