Holdteam i GF

Grundforløb

Plan for lektioner i grundforløbet

Fra elev til studerende 1:

Afholdes klassevist i løbet af elevernes første uge på OG af ME og VL

Hver klasse introduceres til skolens filosofi omkring brug af IT. Desuden får eleverne installeret "office-pakken", får google-koder og får prøvet kræfter med at uploade en fil til lectio.

Se her for det lille oplæg, som giver intro til vores IT-struktur.

 

 

Fra elev til studerende 2:

Afholdes klassevist i løbet af elevernes første uger på OG af klassens studievejleder

Studievejlederne giver klasserne en introduktion til skolens lærings-filosofi, fraværspolitik og til studievejlederens rolle.
Der arbejdes med læring og de indledende overvejelser ifht. læringsmiljø bliver startet.

 

 

Fra elev til studerende 3:

Afholdes klassevist i løbet af 2.-3. uge af grundforløbet. Afholdes af klassens teamlærere. Kun én lærer behøver være til stede.

Lektionen har tre dele

1) Info introdøgn, makkerordninger og karakterfrihed på OG.

2) Diskussion om lektielæsning

3) Brug af IT-værktøjer

Klik her for div. dokumenter:

lærermanual

opgavedummy

 

 

 

 

 

1g
1g

1g

 

Fra elev til studerende 4:

Oplæg i AUD omkring sociale medier og multitasking

Klik herunder for at se oplægget (bruger programmet "prezi").

Sociale medier og multitasking

 

Oplægget vil blive fulgt op af klassevise diskussioner med klassens teamlærere.

 

 

Fra elev til studerende 5:

Afholdes kort efter fællesoplægget, - gerne samme dag.

Oplæg/disposition til lektionen

Lektionen har fokus på digital trivsel, kommunikation og socialt miljø. 

 

Fra elev til studerende 6

Afholdes af ME - klassevist

Om krænkelser, regler og rammer og generelt adfærd på IT-baserede medier.

Forskellige dilemmaer diskuteres og ordensreglerne, samt hvad eleverne skal gøre, hvis de bliver opmærksomme på en hændelse gennemgås.

Se her for sidste års oplæg.

 

Evt. en lektion mere om faglig læsning  - som afholdes af teamlærere

her en skitse til en plan: 

https://docs.google.com/document/d/1hyEVBZ_bl3KeaUDbBXC-yuIHxVqpPZV9Nem8BH33mcU/edit?usp=sharing

Indsats for faglig læsning - underudarbejdelse

 

 

Fra elev til studerende 8

Placeres inden DHO

Om plagiat, inspiration og sampling. 

Også om effektivt gruppearbejde

Fællesoplæg i aud

Se her for tidligere års materiele (bliver lavet om)