Holdteam i GF

Grundforløb

Plan for lektioner i grundforløbet

Fra elev til studerende 1:

Afholdes klassevist i løbet af elevernes første uge på OG af ME og VL

Hver klasse introduceres til skolens filosofi omkring brug af IT. Desuden får eleverne installeret "office-pakken", får google-koder og får prøvet kræfter med at uploade en fil til lectio.

Se her for det lille oplæg, som giver intro til vores IT-struktur.

 

 

Fra elev til studerende 2:

Afholdes klassevist i løbet af elevernes første uger på OG af klassens studievejleder

Studievejlederne giver klasserne en introduktion til skolens lærings-filosofi, fraværspolitik og til studievejlederens rolle.
Der arbejdes med læring og de indledende overvejelser ifht. læringsmiljø bliver startet.

 


Fra elev til studerende 3:

Afholdes klassevist i løbet af 2.-3. uge af grundforløbet. Afholdes af klassens teamlærere. Kun én lærer behøver være til stede.

Lektionen har tre dele

1) Info introdøgn, makkerordninger og karakterfrihed på OG.

2) Diskussion om lektielæsning

3) Brug af IT-værktøjer

Klik her for div. dokumenter:

lærermanual

opgavedummy

 

 

 

 

 

Mellem grundforløb og jul
Mellem grundforløb og jul

Mellem SR-dannelse og nytår

 

 

 

Fra elev til studerende 4:

Lektionen afholdes indenfor et par uger efter studieretningsstart. SR-ledere står for afholdelse, - kun én lærer nødvendig.

Lektionen har 3 dele

1) Et kort lærer-oplæg om multitasking

2) Diskussion i grupper mhbp. at diskutere læringsrummet i klassen

3) Spørgeskema + diskussion i grupper mhbp. elevernes arbejde med lektier

 

Klik herunder for adgang til relevante filer:

Lærermanual

Oplæg om multitasking

 

EFTER OVENSTÅENDE LEKTION VIL DER I DANSKLEKTIONERNE FOR HVER ENKELT KLASSE BLIVE FULGT OP, MED HENBLIK PÅ AT HJÆLPE ELEVERNE TIL HENSIGTSMÆSSIGE LÆSESTRATEGIER.

 

Foråret af 1g
Foråret af 1g

I foråret 1g

Fra elev til studerende 7

Afholdes af ME - klassevist

Om krænkelser, regler og rammer og generelt adfærd på IT-baserede medier.

Forskellige dilemmaer diskuteres og ordensreglerne, samt hvad eleverne skal gøre, hvis de bliver opmærksomme på en hændelse gennemgås.

Se her for sidste års oplæg.

 

 

Indsats for faglig læsning - underudarbejdelse