Datasikkerhed

Hvad hvis der sker noget?

 

1.     Hvis en elev har været/bliver udsat for digitale krænkelser:
I sådanne tilfælde skal vi være opmærksomme på, at vi har ansvaret for både den, der har været udsat for krænkelsen, og den/dem der har udført krænkelsen (hvis de altså er vores elever). Det er vigtigt ikke at vurdere på, hvad der er sket, men forsøg at tal til ro, og etabler en kontakt til elevernes studievejleder(e).
Studievejlederne vil herefter overtage sagen, og inddrage ledelse, lærere, forældre og andre elever der, hvor det vurderes at kunne være en hjælp.

 

2.     Brud på skolens datahåndtering:

a.     Sikkerhedsbrud på pc/mac:
Hvis man er bekymret for om egen computer er blevet inficeret eller på anden måde kompromitteret, skal computeren straks SLUKKES, og indleveres til Mathias eller IT-Lars så hurtigt som muligt.

b.     Datalæk/tab:
Er man bekymret for, om der er sket et reelt databrist, hvor personlige oplysninger fra vores elever kan være havnet i forkert hænder skal ledelsen på skolen STRAKS kontaktes, og man skal have en kvittering herfor indenfor 72 timer efter bristet potentielt er sket.
Det samme gør sig gældende, hvis man vurderer, at der er en risiko for at udenforstående har fået adgang til lectio.