Sciencedag 2019

Sciencedag

Den årlige sciencedag i Naturvidenskabsfestivalens uge 39.

Folkeskoleeleverne fra omegnens 9. klasser kommer igen på besøg og hører om hvad 1g'eleverne har arbejdet med vedr. vand.