SKR eksamen offentliggøres

Skriftlig eksamen offentliggøres

I disse corona-tider er alt vendt på hovedet, men OG forsøgte at gøre det til en festlig begivenhed, da den skriftlige eksamen skulle offentliggøres.

Til tonerne af 'Final Countdown' samledes eleverne på boldbanerne.

Og med Lars højt til vejrs, medbringende den sorte hat og 3g-eleverne ved hver sit flag med to meters afstand - udendørs naturligvis - blev klassernes fag råbt op.

3g-eleverne skal til to skriftlige og én mundtlig eksamen. Og da den ene, skriftlig dansk, allerede var bekendtgjort, var der kun en enkelt der indtil nu havde været hemmelig.

Efterfølgende kunne studieretningslederne, udstyret med paraply som en anden turguide, fortælle hvilken lærer, der skal eksaminere i den mundtlige SRP-eksamen. - Datoen herfor er endnu ikke offentliggjort.