studieretning på langs

Studieretning på langs

Studieretning-på-langs betyder at 1g og 3g arbejder sammen om deres studieretning:
bl.a. 3y BT og 1x BT

Fordelingen af klasser og lokaler:
Samf: AUD: 11-11.30, derefter 3-fløj + 4-fløj + 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 4.6, 4.8
1x BT/3y BT: 2.7 og de tre eksp. borde
1x FY/3x FY: 2.6
1k GR/LA + 3x GR/LA: 4.10 og 4.9
1a SP/3a SP:4.2 + 4.3
1a TY/3a TY: 3.10

En inspirerende dag på langs af årgange.