Spot●On

Julius Mygind og masser af workshops...

 ... er indholdet i dag på den årlige SpotOn-dag, afholdt i samarbejde med Odder kommune, LIONS, Østjyllands Politi, SSP, EUX, Odder Produktionsskole og Odder Ungdomsskole, samt 1g-elever fra OG.

Workshop 1 - Unge og trafik:
Her kan du møde en ambassadør fra sikker trafik, der selv har været i en trafikulykke og har fået varige men. Ambassadøren fortæller bl.a. sin per­sonlige historie, hvordan ulykken skete, hvordan den kunne være undgået og om at skulle leve et andet liv, end man have forestillet sig. Ambas­sadøren er uddannet i at fortælle sin historie og i at inddrage eleverne og få jer til at reflektere over jeres egen adfærd i trafikken og blandt vennerne.

Workshop 2 - Unge og Rusmidler:
I denne workshop vil kommunens SSP konsulent sammen med en ungebehandler fra Center for Forebyggelse og Rusmidler (CFR) sætte fokus på festkultur og hvordan vi kan passe på hinanden. De unge vil blive udfordret på deres viden om rus­midler og des virkning.
Vi skal tale om når Snapchat, lnstagram og Face­book bliver en del af festen og etikken omkring opslag på de sociale medier.

Workshop 3 - Unge og Sundhed:
Her får vi besøg af FysioDanmark Odder, som afholder en praktisk workshop, hvor du på egen krop kan mærke, hvilke indflydelser rusmidler kan have på dig.
Du vil blive konfronteret med,hvordan du reage­rer i situationer, hvor du ikke har normal kontrol over dine bevægelser.

Workshop 4 - Unge og ensomhed:
Der kan være stor skam forbundet med at tale om ensomhed. Det er i den grad et ungdoms­fænomen, og ikke kun noget der opleves når man er gammel og alene.
I denne workshop hører vi fortællinger om at være sårbar og ensom. Der er bud på, hvordan man konkret kan hjælpe andre eller sig selv med en­somhedsfølelsen. Især følelsen af ikke at være 'som de andre' - og have det ligeså skægt som de ser ud til at have det. Man behøver ikke være alene om at føle sig alene!

Workshop 5 - Unge og Luksusfælden:
Hvad er en sund økonomi og hvor stor betydning en sund økonomi har for ens livskvalitet?
Hanne Høy - projektmedarbejder i KFUM, for­tæller om hvordan du undgår at havne i luksus­fælden. Hun vil tale med jer om, hvilke konse­kvenser hurtiglån og en ustyrlig økonomi kan have for din fremtid.

Workshop 6 - Unge og et blik ind i politiets forebyggende arbejde:
Hvordan ser det ud med ungdomskriminaliteten i dagens Danmark set fra politiets side?
To erfarne betjente fra Østjyllands Politikreds fortæller i denne workshop om deres syn på ungdomskriminalitet samt deres egne oplevelser i marken.
Under oplægget er det muligt at stille spørgsmål og være nysgerrige!

Workshop 7 - Unge og BRUS:
Unge fra projekt BRUS fortæller om hvordan det var for dem at vokse op i en familie med rusmid­delsproblemer. Måske drikker far, mor, stedfar eller et andet medlem af familien for meget ... Hvordan er det at vokse op i et hjem hvor rus­midler er en del af hverdagen?
Det kan også være svært at vide om der er et problem, og måske er det også pinligt at snakke om.
I denne workshop vil en rådgiver fra projekt Brus sætte fokus på det at vokse op i et hjem, hvor de voksne drikker for meget eller ryger hash.