2a ng ekskursion

Ekskursion i naturgeografi

Ho og 2a tog den 15. september på ekskursion ud i det danske istidslandskab.

Her tog de på feltarbejde, iført gummistøvler og spade, for at udføre en række praktiske øvelser: 

Jordbundsanalyse, måling af pH-værdien og øvelser med forskellige slags kort (4cm-kort, geomorfologisk kort, højdekurvekort, historisk kort, flyfoto).