Astronaut

Andreas Mogensen

OG får besøg af den danske astronaut Andreas Mogensen.

I et lukket arrangement vil Andreas holde et oplæg i Pyramiden for skolens elever, ca. 10 astronomistuderende fra Aarhus Universitet og ca. 60 brobygningselever. 

Besøget fortsætter i Auditoriet sammen med 2g fysik A-niveau og 3g astronomi valghold.

Følgende er der arbejdet med i september 2017:

I det naturvidenskabelige forløb har alle ca. 200 1g elever beskæftiget sig med Rumrejsen til Mars, hvor de har behandlet rumrejser fra forskellige naturvidenskabelige fags vinkler fx oplæg om Mars v. Hans Kjeldsen (astronom fra Aarhus Universitet), solsystemet, indflyvning, at komme ud af jordens tyngdefelt, lunger og kredsløb i rummet. Hver klasse har endvidere forberedt et eksperiment til vores sciencedag d. 28. september, hvor 400 elever fra vores kontaktskolers 9. klasser deltog og eksperimenterede med gymnasieeleverne under emnet Rumrejsen til Mars. Endvidere havde også 2x fysik og 2g naturgeografi og vores 3g astronomihold forberedt eksperimenter og teoretisk baggrundsviden til dagen.

Yderligere forberedelse op til d. 17. november:

Inden besøg af Andreas Mogensen vil eleverne selvfølgelig igen forberede sig. 1g eleverne vil i biologi forberede yderligere spørgsmål i forhold til rumrejsen og dennes effekt på kroppen. De naturvidenskabelige fag i 2g og 3g (fysik, naturgeografi, kemi, astronomi) vil fra deres faglige vinkler forberede spørgsmål i forhold til rumrejser. Andre fag opfordres endvidere kraftigt til at benytte anledningen til at læse relevante emner i forhold til rumrejser.

Aldersgruppen til oplægget er:

1.g, 2.g og 3.g eleverne: 16-20 år (ca. 550)

Brobygningseleverne er elever fra 10. klasse efterskoler: 16-17 år (ca 60 elever)

Astronomistuderende fra Århus Universitet: 20 år og opefter.

Aldersgruppen til mødet med Andreas Mogensen:

2.g og 3. g elever dvs. 17-20 år ca. 40 elever. (Hertil op til 10 astronomistuderende fra Aarhus Universitet).

Endvidere er til dagen inviteret: professor og astronom Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet. Han har hjulpet os i forløbet om Rumrejsen fra Mars.