Kulturmøde / Egmont

Besøg fra Egmont Højskolen

Torsdag den 24. september havde to af OG's engelsk A-niveauhold, nemlig 3a EN og 3g EN-valgholdet, besøg af 15 elever fra Egmont Højskolens internationale klasse.

Eleverne i højskolens internationale klasse kommer fra Afrika og Asien, og emnet omkring bordene var "education" - uddannelse - er det pligt, fornøjelse, nødvendighed?

Der blev bl.a. diskuteret forholdene i Danmark kontra de vilkår, som højskoleeleverne kommer fra, og der blev spurgt interesseret ind til de mange forskelle. 

En meget spændende og givende dag.