sprogdag

Sprogdag

Deltagende fag:  fransk, spansk, tysk, engelsk og latin 

Fælles overskrift: Ung i Europa 

Bl.a.: bag om myterne om unge i Frankrig, Skype med Irene fra Madrid om at være nødt til at søge arbejde uden for Europa, om tyske unge: skole, mediegeneration og ekstremsporg, om nødvendigheden af at kunne sprog for at kunne forstå kulturen (engelsk), hvad vil det egentlig sige at være europæer ? (latin).