glimt fra sciencedagen

Svar med din krop

Først og sidst på dagen skulle alle 9-klasse-eleverne svare på tre spørgsmål - og give svaret ved at stille sig i det svarfelt, som de mente var korrekt. Spørgsmålene lå selvfølgelig inden for de emner, som vi i dagens løb arbejdede med, og det interessante var, om eleverne undervejs blev klogere - eller skiftede mening.

Se spørgsmål og svar først og sidst på dagen