musikhyttetur

Musikhyttetur 2014

Musikhytteturen for 1n, 2n og 3n var fra 13. til 15. januar og foregik i Skanderborg.

Der blev hygget, jam'met og spillet musik på kryds og tværs af årgange, idet de forberedte sig til årets forårskoncert.