Fag & Undervisning

Undervisningen på OG

På OG tilrettelægges undervisning på mange forskellige måder.

På de følgende sider kan du både se, hvordan og med hvilke emner de forskellige fag typisk arbejder. Du kan også læse mere om de regler, som gælder for det almene gymnasium, finde det enkelte holds studieplan og få nærmere information om eksamen.

Ud i verden - og verden ind på OG

I en lang række fag indgår ekskursioner - faglige udflugter - som en naturlig del: Det kan være alt fra koncerter og teaterstykker over besøg i Folketinget eller hos nyhedsmedier til virksomhedsbesøg i naturvidenskab eller besøg på universitetet.
  
Der inviteres også hyppigt gæstelærere ind til oplæg for hele skolen, en årgang eller det enkelte hold, ligesom vi benytter de muligheder, som ligger i moderne digital kommunikation. Også samarbejdsprojekter med forskellige institutioner eller organisationer er med til at give en varieret skolegang.

Studieture og sprogrejser

En af elevernes helt store oplevelser, både fagligt og socialt, er ofte studieturen.
På OG rejser klasserne normalt ca. 1 uge sidst i 2.g.
Traditionelt har rejsemålene ligget i Europa - og i mange tilfælde vil studieretningsfagene være bærende fag på studieturen. Turene indgår som del af et forløb for de deltagende fag. 

I foråret 2019 var klasserne i:

2a: Washington - historie og engelsk
2i: Athen - dansk og matematik
2k: Reykjavik - dansk og idræt 
2n: Granada - idræt og musik
2x: Oxford og Cambridge - matematik og fysik 
2y: Helsinki - bioteknologi
2z: Budapest - samfundsfag og historie

Eksempler på 3g'ernes sprogrejser om efteråret er spanskelevernes tur til Málaga, tyskelevernes tur til Dresden og fra 2g tager franskeleverne til Amiens.

I Málaga går eleverne på intensiv spanskkursus på sprogskolen 'Debla'.
I Dresden besøger eleverne OG's venskabsgymnasium 'St Benno-Gymnasium'.
I Amiens hedder udvekslingsgymnasiet 'Louis Thuillier Lycée'.
Om foråret kommer de franske elever på besøg i vores 1g. - Blog fra 2015  - Blog fra 2016

Betaling

Elevernes deltagerbetaling på ekskursioner kan udgøre op til 80 kr pr. døgn.
Elevernes deltagerbetaling på studierejser, sprogrejser mv kan udgøre op til 6500 kr i alt i det samlede skoleforløb.

Disse beløb er pristalsregulerede.