Fag & Undervisning

Studieplaner

Studieplanerne ligger offentligt tilgængeligt i Lectio. Her kan du se, hvilke emner det enkelte hold arbejder med, det skriftlige arbejde, tværfaglige samarbejder osv.
Ved linksene herunder kan du se den samlede studieplan for de enkelte klasser i oversigtsformat. Hvis du vælger punktet Undervisningsbeskrivelse, kan du få flere detaljer om det enkelte hold. 
Du kan også gå direkte ind på hovedmenuen for OG i Lectio.

1g: 1a, 1i, 1k, 1n, 1x, 1y, 1z (holdene i grundforløbet, dvs. efteråret 2016, er navngivet med G, fx 1aG da)

2g: 2a, 2i, 2k, 2n, 2x, 2y, 2z

3g: 3a, 3i, 3n, 3x, 3y, 3z