Fag & Undervisning

Studieplaner

Undervisningsbeskrivelserne (som viser holdenes studieplaner) ligger offentligt tilgængeligt i Lectio. Her kan du se, hvilke emner det enkelte hold arbejder med, det skriftlige arbejde, tværfaglige samarbejder osv.

Ved at "vinge af" i Vis samlet undervisningsbeskrivelse får man medtaget undervisningen i faget fra tidligere skoleår.