Virtuel undervisning

Hele klassen hjemme

Hvis hele din klasse er sendt hjem, vil du skulle modtage din undervisning virtuelt.

Undervisningen følger dit normale skema i Lectio og vil være en blanding af "synkron" og "asynkron" undervisning.

  • Med synkron undervisning menes, at lærer og elever ofte starter sammen på "Google Meet" (klik her for en lille introvideo til Meet), og undervisningen afsluttes, når timen slutter.
  • Med asynkron undervisning menes, at læreren på Lectio har beskrevet det arbejde, du skal lave, og hvornår du skal have lavet det. Arbejdet skal have en varighed svarende til en lektionslængde.
    Når undervisningen er asynkron, har du ofte friheden til at arbejde på et andet tidspunkt end skemapositionen i Lectio.

Det vil fremgå tydeligt af Lectio, om de enkelte lektioner er tænkt af læreren som værende synkrone eller asynkrone. Ofte vil en virtuel skoledag være en blanding af synkron og asynkron undervisning. 

Flg. regler gør sig gældende, når du skal modtage virtuel undervisning, og hele klassen er sendt hjem:

  • Lectio: Al information om dagens arbejde finder du på lektionerne i Lectio
  • Evt. link til Google Meet finder du således også på den enkelte lektion i dit skema i Lectio
  • Når du starter på Google Meet, skal du som udgangspunkt have kameraet tændt og mikrofonen slukket.
  • Når skoledagen starter, skal du være klar til at modtage undervisning som på almindelige hverdage. Dvs. du skal sidde ved en god arbejdsplads, have spist morgenmad osv.

Hvis du selv er hjemme, men resten af klassen er på skolen

Hvis du selv er hjemsendt, mens resten af klassen er i skole -  f.eks. hvis du venter på svar fra en coronatest - skal du deltage i undervisningen hjemmefra.

I så tilfælde kan læreren ikke undervise via "Google Meet", samtidig med, at han/hun underviser de elever, som er i skolen. I stedet kan du forvente, at lektionsbeskrivelserne i Lectio vil blive udfyldt, så det er muligt for dig at læse og arbejde hjemmefra med de samme tekster og opgaver, som dine kammerater i skolen.

Hvis du oplever, at det er svært at følge med hjemmefra, skal du selv skrive til din lærer, og spørge ind til hvad du skal gøre. 

Fravær, når du er hjemsendt:

Hvis du er fraværende pga. Corona, men er frisk nok til at arbejde hjemmefra (og også gør det), kan du få godskrevet dit fravær.
Rent praktisk vil læreren i skolen føre fravær som altid, og du skal udfylde fraværsårsag i lectio. Når du kommer tilbage til skolen, kan du få godskrevet fravær i forbindelse med Corona ved at udfylde en dertil indrettet blanket, der findes på muren foran kontoret.