Principper for god undervisning

Principper for god undervisning

På Odder Gymnasium har vi formuleret nogle overordnede principper, som giver et fælles udgangspunkt for et godt undervisningsmiljø. Principperne giver en rettesnor for arbejdet i klasserne, og et vigtigt formål med principperne er at styrke og kvalificere samarbejdet og den konstruktive dialog mellem lærere og elever. 

Principperne er bygget op med en indledende, vigtig rammesætning på første side efterfulgt af to sider, hvor punkterne Lektier, Afleveringer, Feedback og evaluering samt Det gode samarbejde beskrives nærmere. 

Link til principper for god undervisning