religion

“Science without religion is lame, religion without science is blind.” ”

Religion på OG

Religionsfaget i gymnasiet handler naturligt nok om de store verdensreligioner jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme samt japanske og kinesiske religioner. Her lærer du om religionernes myter, ritualer, skabelsesberetninger og dommedagsforestillinger.

Men faget er meget mere end det! I religion lærer du også om religions rolle i samfundet, om etiske spørgsmål som fx abort, genteknologi, aktiv dødshjælp m.m., og om hvorfor religion er udgangspunkt for både næstekærlighed, nødhjælp, undertrykkelse og terrorisme.

Måske lærer du også, hvorfor religion har betydning for mange menneskers hverdag, hvorfor mange kristne i Danmark er "kulturkristne", hvorfor mange muslimer vender sig i bøn mod Mekka fem gange om dagen, hvad karma betyder for hinduer og buddhister, og hvorfor de fleste japanere har mere end én religion.

På studieture og ekskursioner kan du møde jøder i København, muslimer i Paris, hinduer i London, buddhister i Aarhus eller vi får besøg af en Asatroende fra Fyn eller en frimenighedspræst fra Odder!

Læs mere på fagets