oldtidskundskab

“Kun de uddannede er virkelig frie"

 

Oldtidskundskab på OG

I oldtidskundskab arbejder vi med tekster og kunst, der viser, hvordan det antikke Grækenland og Rom danner grundlag for europæisk kultur. Faget fokuserer på de lange linjer og giver en bred viden om kultur, litteratur, filosofi og kunst fra antikken til i dag.

I oldtidskundskab læser vi nogle af de mest berømte tekster i verdenslitteraturen - tekster, der siden antikken har fascineret og udfordret vores måde at tænke på.

Du bliver klogere på både antikken og dig selv, og du kommer til at forstå og tænke over både din egen kultur og andre kulturer.

Læs mere på fagets