Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

“Visdom er ikke et resultat af uddannelse, - men af et livslangt for søg på at opnå det”

NV på OG

NV (det naturvidenskabelige grundforløb) er en introduktion til naturvidenskab, hvor vi arbejder med grundlæggende elementer og metode i naturvidenskaben. Vi inddrager eksempler og aktuelle problemstillinger og har en eksperimentel tilgang til emnerne. Vi vil indse betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang. Vi skal være nysgerrige.

Undervisningen ligger i starten af dit gymnasieforløb og tager udgangspunkt i i to sammenhængende forløb, som belyses af de fire naturvidenskabelige fag: biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Det første emne er Fysik og kemi i mad, hvor vi b.la. undersøger forskellige madvarer for elastiske egenskaber og det andet tema er klima, hvor vi bl..a undersøger hvad der gør CO2 til en afgørende faktor i klimaproblematikken, og hvordan kan vi i fremtiden begrænse den globale opvarmning. 

NV afsluttes afsluttes med en rapport og en faglig samtale med din lærer og en censor.
Herefter gives en karakter, som angives på eksamensbeviset men som ikke tæller med i studentereksamensgennemsnittet.

Læs mere på fagets