musik

"Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv til alt."

Platon

Musik på OG

Musikundervisningen står overordnet set på to ben - det praktiske og det teoretiske.

I fagets praktiske del arbejder vi med at udtrykke os i musik.

Vi arbejder med korsang, hørelære, rytme-øvelser og sammenspil i mange forskellige genrer, og du og dine klassekammeraters egen udfoldelse som musikalske individer er i centrum.

I fagets teoretiske del arbejder vi med at udtrykke os om musik.

Vi anvender fagets metoder (bl.a. nodelære, akkordlære og formlære) til at analysere musik i forskellige genrer og fra forskellige perioder. Undervisningen inddrager også musikkens historiske, kulturelle, sociale og mediemæssige forhold.

På A-niveau er der desuden en skriftlig dimension, hvor du lærer at arrangere et jazz- eller rocknummer for forskellige instrumenter. Alle A-niveau-elever tager også hvert år på en 3-dages musikhyttetur, hvor vi spiller og synger sammen på tværs af årgangene.

Fagets gode blanding af teori og praksis giver dig både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget.

Odder Gymnasium har også et rigt, frivilligt musikliv uden for den almindelige undervisning, som er et tilbud for alle skolens elever. Her har du mulighed for at synge i kor eller spille i orkester, og hvert 3. år opfører vi en større forestilling.

Derudover afholder vi løbende musikcafeer for elevbands samt et årligt MGP.

Læs mere på fagets