Matematik

“En vinkel er det lille rum som findes mellem to linjer. Det kan blive op til 90 grader i et sådan rum.”

Fra 'Børn siger...'

Matematik på OG

På Odder Gymnasium har vi to overordnede tilgange til matematik: matematisk teori og anvendt matematik.

I Matematisk teori argumenterer vi for de formler, vi bruger. Du kender sikkert Pythagoras’ sætning fra grundskolen. I gymnasiet argumenterer vi for, at formlen er rigtig ved at føre bevis vha. bogstavregning. Mange oplever, at gymnasiets matematik er meget forskellig fra grundskolens, og det er den også; den matematiske teori og den abstraktion, det kræver, er ny for mange.

I anvendt matematik bruger vi matematikken sammen med de naturvidenskabelige fag, samfundsfag eller ved at inddrage dagligdagen. Det betyder, at matematiktimerne varierer en del, og at vi arbejder med teori og anvendelser både sammen i klassen, i grupper og også gerne sammen med de andre fag. 

Som en integreret del af matematikundervisningen bruger vi et computerprogram, som alle elever får ved starten af 1.g. Fra årgangen 2016/2017 og frem bruger vi programmet Maple - og mon ikke det ender med at være din bedste matematikven?

I gymnasiet kan man få matematik på A-, B- og C-niveau. A- og B-niveau er blandt de fag, der ofte stilles krav om fra de videregående uddannelsers side. Det skyldes naturligvis fagenes indhold, men også det, at evnen til abstrakt tænkning er en central del af moderne almen dannelse.  Og abstrakt tænkning er netop det, matematik handler om.

Læs mere på fagets