latin

“Disce pati - Lær at udholde"

wiki

Latin på OG

Græsk og latin er både sprogfag og kulturfag. I begge fag studerer man antikken gennem tekster og arkæologiske fund, der viser, hvor vigtig antikken har været og stadig er for vores måde at tænke på. I græsk og latin trækker vi hele tiden linjer fra fortid til nutid, så man bliver klogere på både antikken, sin egen tid og sig selv.

Fagene giver indsigt i græsk og latin, sprog, grammatik, kultur, litteratur, historie, filosofi og kunst og lærer dig at se store sammenhænge fra antikken til i dag.

Alle elever skal have latin i almen sprogforståelse i grundforløbet.

Du kan vælge græsk og latin som studieretningsfag på A-niveau.
Latin findes også som valgfag på C-niveau.

Læs mere på fagets