fysik

"Hvis livet giver dig citroner, - så lav et batteri"

Mathias Egholm, Lektor

Fysik på OG

Faget fysik giver eleverne en nøgle til en naturvidenskabelig forståelse af verden. Man vil lære om hvorfor farver har farver, hvordan tyngdekraft virker, hvordan Universet blev skabt og meget andet. 

Fysikfaget kan betragtes som et middel til at forstå naturen. Faget giver forståelse for næsten alt - lige fra regnbuer til mobilteknologi, og hvis man lærer sig fysikkens arbejdsmetode, vil selv kunne finde ud af hvordan de ting fungerer, som man ikke fik hjælp til at forstå i undervisningen.

Som udgangspunkt tror en fysiker ikke på en teori, før det er målt nøje efter om den rent faktisk stemmer overens med virkeligheden. En del af fysikkens arbejdsmetode er derfor at arbejde eksperimentelt. Og dette er ofte i laboratoriet, men kan også være udenfor skolen, - eller i forbindelse med diverse ekskursioner og studieture.

Læs mere på fagets