filosofi

“Mennesket er den eneste skabning, der nægter at være, hvad han er”

Albert Camus

Filosofi på OG

Nogen gange mærker man et sug i maven, når det man tager for givet, viser sige at være forkert. Platon lader i én af sine dialoger denne undren være den fineste filosofiske egenskab.

I faget filosofi undrer vi os over virkeligheden og spørger, hvad vi kan vide, hvad vi bør gøre, hvad et menneske er, og hvad der kendetegner et retfærdigt samfund.

Det er vel nok store spørgsmål tænker du, og det er rigtigt. Men samtidig er det er også spørgsmål, der har med vores almindelige dagligdag at gøre.

Filosofien ulmer under overfladen, når du deltager i en diskussion om kloning, abort, aktiv dødshjælp, retfærdighed, tolerance og menneskerettigheder. På samme måde er filosofien også på spil, når du bliver præsenteret for store videnskablige opdagelser, eksempler på social ulighed, uvidenhed, dumhed, ondskab eller overtro.

Pointen er, at vi ikke er de første i vores civilisation, der har undret os over disse spørgsmål. Det har de store tænkere gjort siden antikken, og vi bruger filosofien til at få hjælp til at tænke rationelt, struktureret og moderne om disse vigtige ting.

Måden vi gør det på er, at vi læser korte uddrag fra de rigtige tekster, sætter os ind i filosoffens tankegang og diskuterer de tankevækkende svar.

Filosofi optræder på OG som valgfag (på C-niveau) og som studieretningsfag (på B-niveau). Desuden møder du kort filosofi i AT.

Læs mere på fagets