engelsk

“Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode”

Oliver Cromwell

Engelsk på OG

I en globaliseret, moderne verden er engelsk det samlende sprog, der er nødvendigt for at kunne kommunikere i næsten enhver sammenhæng. På Odder Gymnasium lærer du at tale og bruge engelsk, så du senere kan bruge det på arbejdsmarkedet, på rejser rundt i verden og til at kommunikere med og forstå folk fra fremmede kulturer.

Vi arbejder også med den kulturelle forståelse af engelsktalende lande i faget, når vi analyserer og fortolker alt fra Shakespeares skuespil til aktuelle romaner og film. Ved at arbejde med både vigtige litterære værker af ældre dato og de nyeste udgivelser, skaber vi både kulturelt og historisk overblik, mens vi gør faget levende og aktuelt.

Fokus i arbejdet er sprogtilegnelsen og det at kunne bruge det engelske sprog både mundtligt og skriftligt. Vi bruger evnerne i praksis, når vi tager på studieture og involverer verden udenfor i den daglige undervisning. Engelsk er faget, der rækker ud og samarbejder med de andre fag og med dig.

Læs mere på fagets