dansk

"Sprog binder fortid, nutid og fremtid sammen."

Dansk på OG

Dansk er et af de store dannelsesfag i gymnasiet. Det er et fag på A-niveau, som strækker sig over tre år. I dansk arbejdes der med litteratur, sprog og medier. I litteratur læses bredt litteraturhistorisk fra sagatiden til helt nutidige tekster. Litteraturlæsning giver både en oplevelse af teksternes univers og indsigt i egne og andres livsforhold.

I sprog arbejdes der intensivt med mundlige og skriftlige færdigheder. Der er fokus på det nuancerede og præcise sprog inden for både mundtlig og skriftlig formidling.

Undervisningen i medier omfatter både trykte og elektroniske medier f.eks. nyheder, film og reality shows.

Efter de tre år er der eksamen i faget enten mundtligt, skriftligt eller begge dele. 

Læs mere på fagets