bioteknologi

“Bioteknologi er manipulation af organismer til udførelse af praktiske opgaver og til at forsyne os med nyttige produkter.”

wiki

Bioteknologi på OG

Hvordan kan man gro et øre på underarmen af en mand, og hvordan kan man ved hjælp af en stump hår bestemme, hvem der er morderen?

Bioteknologi handler om hvordan levende organismer kan bruges i fx sygdomsdiagnosticering og -behandling, forskning, analyse af gener og produktion af fødevarer eller medicin.

Faget kombinerer biologi og kemi og arbejder med viden og metoder fra begge fag – også i praksis. Du kan komme til at arbejde med emner som gensplejsning, produktion af kunstige organer, resistente bakterier, dissektioner af dyr, mikroskopi, DNA-undersøgelser, rusmidler, stamceller, nanomedicin, fremstilling af ost og biodiesel og meget mere.

På ekskursioner besøger du fx mejerier, bryggerier og fertilitetsklinikker, eller du hører oplæg på skolen fra danske og udenlandske bioteknologiforskere.

Bioteknologi er et A-fag, som altid er i studieretning med matematik A og fysik B. Du kan bruge bioteknologi til en lang række uddannelser, bl.a. læge, dyrlæge, sygeplejerske og bioanalytiker.

Læs mere på fagets