biologi

“Faget med livet i centrum”

Biologi på OG

Biologi handler om alt det levende og om hvordan det levende samarbejder med det levende og det omgivende miljø.

Biologi på OG er et levende fag - levende i bogstavelig forstand, for vi tager udgangspunkt i os selv og alt levende omkring os. Du kommer til at arbejde med at forstå dig selv som biologisk organisme og de aktuelle problemstillinger i din hverdag, hvor biologi indgår, fx hjertekarsygdomme og sukkersyge, kunstig befrugtning, multiresistente bakterier,  gensplejsede fødevarer, forurenede, algegrønne søer mv.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du kommer til at arbejde med emnerne i både teori og praksis, og du kommer til at lave forsøg både i laboratoriet og i naturen. 

Ved at have biologi opnår du en større viden om dig selv som biologisk organisme, og du får mulighed for at forstå de aktuelle biologiske problemstillinger som omgiver os, sådan at du kan tage stilling til, om overdreven træning er usundt eller om vi i fremtiden skal have gensplejset kød i køledisken.