billedkunst

“Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst”

Storm P.

Billedkunst på OG

På Odder Gymnasium kan du vælge Billedkunst på C- og B-niveau. Billedkunstfaget beskæftiger sig med de mangeartede visuelle udtryk, vi møder i vores kultur. Vi arbejder såvel teoretisk som praktisk med billeder i flade og i rum, og derfor består undervisningen af en vekslen mellem lærer- og elevoplæg og praktiske øvelser i grafik (tegning, linoleumstryk m.v.), maleri, skulptur (voks, gips og ler), installationskunst og arkitektur.

I undervisningen tager vi afsæt i kunstgengivelser fra bøger og  internettet, og vi tager gerne på museumsbesøg og ekskursioner. Faget rummer naturligvis også analyse og fortolkning af kunsten gennem tiden. Du kommer til at beskæftige dig med værker fra blandt andet barokken, modernismen og den allernyeste tid, og du får redskaber (analysemodeller) til at analyse og fortolke billeder, skulpturer og arkitektur af forskellig art.

Disse redskaber kan du bruge indenfor mange andre af gymnasiets fag som dansk,historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab - derfor er billedkunst et fint støttefag.