Almen Sprogforståelse (AP)

AP på OG

Almen Sprogforståelse (AP) er en del af grundforløbet.

Formålet med almen sprogforståelse er at give alle elever et fælles udgangspunkt for at arbejde med sprogene i gymnasiet. Desuden skal almen sprogforståelse introducere til de sproglige studieretninger og vise, hvor vigtigt det er at være god til både dansk og fremmedsprog.

Almen sprogforståelse er delt i to dele, der fylder lige meget: En almen del og en latindel.

I den almene del lærer du om ordklasser, sætningsanalyse, kommasætning, orddannelse og om sproget, når det bruges i praksis.

I latindelen lærer du at analysere latinske ord og sætninger. Du hører om, hvordan latin danner udgangspunkt for de moderne sprog, og du kommer til at forstå, hvordan sprog og kultur hænger sammen.

Almen sprogforståelse afsluttes med en evaluering i slutningen af grundforløbet, men du kommer til at arbejde videre med temaer fra AP i de moderne fremmedsprog, de klassiske sprog og i dansk i alle tre år i gymnasiet.

”Sprog gør klog”