Fag & Undervisning

Frivillig undervisning

Frivillig undervisning foregår på tværs af årgange, klasser og hold, og på OG har vi frivillig undervisning og studiekredse inden for meget forskellige områder. Du kan se nogle eksempler herunder:

  • musik: kor, orkester eller skoleforestilling
  • drama og dans: skoleforestilling
  • billedkunst og mediefag: kreativt værkstedsarbejde efter egen rytme
  • sport: ultimate-turnering, skolefodbold eller træning i "bøfrum"
  • matematik: "anderledes matematik" - også velegnet som træning til Georg Mohr-konkurrencen
  • fysik: Science sup / "fysik for opfindere" - brug dine kreative evner til fysik

Frivilligt arbejde

Som elev har du mulighed for at deltage i et forløb med frivilligt arbejde. Du kan få mere information om Projekt Frivillig ved Birthe M. Lund (Lu), som er skolens koordinator for dette. Hun kan bla. fortælle dig om de kompetencer, du har mulighed for at opnå ved at deltage i et frivilligforløb.

Hvis du deltager i et frivilligforløb, vil du modtage et Frivilligbevis.