For grundskoler

Vands saltindhold

Formål med eksperimentet: 
Eleverne arbejder i denne øvelse med titrering. 

Formålet er at bestemmet saltindholdet i hhv. havvand fra Saksild samt i kildevand fra Helligkilden ved Fillerup. Vi kan også bestemme andre vandtyper.

Saltindholdet bestemmes ved en standardkurve og findes i %. Bestemmelsen foretages ved Fajans metode.

Vejledning til eksperimentet:
Ses her via link.

Vejledning til rapportskrivning:
Ses her via link.