Fag & Undervisning

Skolebesøg

OG tilbyder at stille faciliteter til rådighed for grundskolelærere og deres elever til udførelse af eksperimenter.

Kontakt OG hvis du og din klasse har lyst til at lave et af nedenstående eksperimenter:


OG er også interesseret i at blive kontaktet, hvis I har andre emner/ønsker til eksperimenter.

Vi vil gerne kontaktes i god til, så vi har mulighed for at finde en faglærer og lokale(r).

Kontaktperson: Lise Lotte Enevold Hansen - mail: LL@odder-gym.dk