For grundskoler

Knaldgas

Formål med eksperimentet: 
Eleverne arbejder i denne øvelse med volumenforhold. 

Formålet er at bestemme forholdet mellem oxygen og hydrogen i dannelse af vand ved knaldgasreaktionen.

Øvelsen udføres i mikroskala og eleverne bestemmer det bedste forhold ved at lytte til størrelsen af "knaldet" ved reaktionen. Der testes for flere forskellige volumenforhold.

Øvelsen kan udvides med elektrolyse af vand.

Vejledning til eksperimentet:
Ses her via link.

Vejledning til rapportskrivning:
Ses her via link.