For grundskoler

DNA oprensning fra løg

Formål med eksperimentet: 
Eleverne skal isolere DNA fra levende væv.

Vejledning til eksperimentet:
Ses her via link.

Vejledning til teori:
Ses her via link.