Almen Studieforberedelse (AT)

AT på OG

AT på OG

Alle elever i det almene gymnasium skal til eksamen i Almen Studieforberedelse (AT). 

Formålet med AT kan udtrykkes sådan her: 

"Undervisningen i almen studieforberedelse og den prøve i fagsamarbejde, der indgår til studentereksamen, har ikke mindst til formål at gøre det tydeligt, at de ting man har lært i de forskellige fag handler om én og den samme verden, og at de måder, man har lært at lære på i de forskellige fag, kan bruges til at støtte hinanden, når det gælder om at skaffe sig en ny viden om hvilket som helst emne, der dukker op".
(Mogens Hansen (red.): Almen studieforberedelse, Gyldendal, 2005)

AT er altså ikke et egentligt fag, men i højere grad et antal timer, hvor to eller flere fag kan samarbejde om et emne eller sag. Det er desuden vigtigt i AT, at man arbejder på tværs af hovedområderne naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 

AT – særlige karakteristika: 
En vigtig del af AT er at arbejde med og reflektere over hvordan fagene arbejder (det kan kaldes fagenes metode).
I læreplanen for almen studieforberedelse angives metodebevidsthed som både fagligt mål og som bedømmelseskriterium: 

Eleven skal kunne "vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger" og "anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder"

Når du arbejder i AT, er det i høj grad processen, der er i fokus, og som elev forventes du at tænke over og blive klogere på, hvordan du arbejder, og hvilken betydning, det har for det endelige produkt. 

"Innovation, kreativitet og initiativ er et godt afsæt for at skabe værdi lokalt, nationalt og globalt."

Læs mere
Læs mere

Læs mere om faget her